تبلیغات
هواداران کریس رونالدو - آلوس :" اگر په په پایم را می شكست ، این قدر صحبت پیش نمی آمد "
دنی آلوس ، دفاع راست بارسلونا در هفته های اخیر ، به شدت مورد توجه بوده است . البته نه به علت بازیهایی كه درون زمین داشته بلكه در بازی رفت نیمه نهایی چمپیونزلیگ میان رئال مادرید و بارسلونا ، به علت حركتش در صحنه اخراج په په ، به شدت مورد انتقاد بود . بعد از آن صحنه بود كه بارسا توانست رسیدنش به ومبلی را قطعی كند .
بارسلونا شنبه در لندن در فینال چمپیونزلیگ بازی خواهد كرد تا در برابر منچستری قرار گیرد كه دو فصل پیش مغلوبشان شده است . روزنامه گاردین مصاحبه مفصلی با این مدافع داشته و بحث به صحنه جنجالی په په نیز رسیده است . آلوس همچنان اعتقاد دارد كه اخراج مدافع پرتغالی صحیح بوده است :" می گفتند من تئاتر بازی كردم اما او تكل دو پا زده بود . مطمئنا خودش هم می داند كه تكلش خشن بوده و می توانسته به من آسیب برسد . اگر پایم می شكست ، این قدر بحث پیش نمی آید . "
سپس در مورد بازی برابر رئال گفت :" ما فقط می خواستیم فوتبال بازی كنیم . گواردیولا به ما گفته بود نباید وارد جنجال ها شویم اما آنها به ما اتهامات دروغ دیگری را زدند . رئال مادرید بازیكنان فوق العاده ای دارد اما نباید این قدر در مورد داوران صحبت كنند . ما هم دوست نداشتیم كه وارد جنجال شویم اما نمی شد ... "
سپس در مورد ویدیوی معروف بوسكتز كه در آن حرفهای زشتی به مارسلو می زند گفت :" اگر نژاد پرست بود ، من هر روز با او تمرین می كردم ؟ "