تبلیغات
هواداران کریس رونالدو - هفت عکس از آنخل دی ماریا و نامزدش خورخلینا ، در فروشگاه D&G ، شعبه مادریدش (کیفیت و حجم عکسها بالاست )